თურქეთ-აშშ ურთიერთობის ძირითადი საკითხები XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის დასაწყისში

ავტორები

  • ბექა მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-6276-7819

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.1.2018.2807

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთ-ამერიკა

ანოტაცია

თანამედროვე ეტაპზე თურქეთის რეს­პუბლიკის საგარეო პოლიტიკის მნი­შვნე­ლოვან ელემენტს ამე­რი­კას­თან ურთიერთობის სტაბი­ლუ­რობა წარმოადგენს. ამერიკის შეერ­თე­ბუ­ლი შტატების მიერ შეთავაზებულ და უზრუნველყოფილ გარანტიებს, რომ­­ლებიც თურქეთის, როგორც საგარეო ასევე საშინაო პოლიტიკის, რიტმსა და მსვლელობაზე ზემოქმედებენ, ქვეყნისათვის გადამწყვეტი მნიშ­ვნელობა ენიჭება. თურქ­ეთის რესპუბლიკას, როგორც აქტიური მსოფ­ლიო ძალის, საერთაშორისო სისტემაში ჩართულობის ინტერესი და სურვილი ამერიკასთან ურთიერთობის პირ­დაპირ პროპო­რ­­ციულია. ამას ემატება თურქეთის სტრა­ტეგიული ადგი­ლ­მ­დებარეობა, რომელიც ამ პრე­ტენზიების დაკმაყოფი­ლების პერსპექტივებს იძლევა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ბექა მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

დოქტორანტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ORCID ID : 0000-0002-6276-7819

ელ.ფოსტა : beka.makaradze@bsu.edu.ge

ნომერი : 551042395

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2018-10-20

როგორ უნდა ციტირება

მაკარაძე ბექა. 2018. “თურქეთ-აშშ ურთიერთობის ძირითადი საკითხები XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის დასაწყისში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 1 (October):56-72. https://doi.org/10.61671/hos.1.2018.2807.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა