სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თურქეთ-აშშ ურთიერთობის ძირითადი საკითხები XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის დასაწყისში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა