თურქეთის ქართველთა ეთნოვიზუალური ატლასის შექმნის პერსპექტივები

ავტორები

  • მანუჩარ ლორია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-1849-9562
  • თამილა ლომთათიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი https://orcid.org/0000-0001-6163-5876
  • როინ მალაყმაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთის ქართველები, ატლასი, ანთროპოლოგიური ფილმი, ვიდეო მონიტორინგი

ანოტაცია

თურქეთის ქართველთა ეთნოგრაფიული ყოფა ინახავს ქარ­თ­ული ტრადიციული საწარმოო პრაქტიკისა და მატე­რია­ლური და სულიერი კულტურის არაერთ საინტერესო მხარეს, ბევრ ისეთ დეტალსაც, რომლებიც თავად საქართველოში ან მივ­იწ­ყებულია ან დღეს მხოლოდ საოჯახო მოხმარების დონეზეა შემონახული. მაგრამ კულტურის ძალიან სწრაფი დინამიკა იწვ­ევს თურქეთის ქართველების მიერ შემონახული ტრადი­ციული კულტურიდან მრავალი ელე­მენ­­­­­ტის გაქრობას.

ნაშრომში ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით გაან­ალიზებულია ვიდეო მონიტორინგის მნიშვნელობა და ვიზუ­ალური მასალის საფუძველზე ანთროპოლოგიური ფილმის, ვიდეო ატლასის შექმნის მიზნები და ამოცანები.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფიები

მანუჩარ ლორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ORCID: 0000-0002-1849-9562

ელ.ფოსტა : mloria@bsu.edu.ge

ნომერი : 577940994

თამილა ლომთათიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ORCID: 0000-0001-6163-5876

ელ. ფოსტა : Tamila.Lomtatidze@bsu.edu.ge

ნომერი : 593371394

როინ მალაყმაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ელ.ფოსტა : Roin.malakmadze@bsu.edu.ge

ნომერი : 577203838

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ლორია მანუჩარ, ლომთათიძე თამილა, and მალაყმაძე როინ. 2019. “თურქეთის ქართველთა ეთნოვიზუალური ატლასის შექმნის პერსპექტივები”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):124-48. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2783.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : არქეოლოგია, ეთნოლოგია

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები