რეცენზია ემზარ მაკარაძის ნაშრომზე - თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლებში (სალექციო ჩანაწერები)

ავტორები

  • გიორგი სანიკიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

საკვანძო სიტყვები:

თურქეთი, თურქეთის ისტორია

ანოტაცია

თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლებში

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

გიორგი სანიკიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

დირექტორი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

სანიკიძე გიორგი. 2019. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის ნაშრომზე - თურქეთის ისტორია 1918-2018 წლებში (სალექციო ჩანაწერები)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):214-16. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2796.

გამოცემა

სექცია

რეცენზია

მსგავსი სტატიები

თქვენ ასევე შეგიძლიათ მსგავსი სტატიების გაფართოებული ძიების დაწყება ამ სტატიისათვის.