პირველი თურქული პარტიები XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში

ავტორები

  • ჯემალ ბერიძე

საკვანძო სიტყვები:

პოლიტიკური პარტიები, ერთიანობისა და პროგრესის პარტია

ანოტაცია

პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბება ამა თუ იმ ქვეყანაში დაკავშირებულია საზოგადოების მოდერნიზაციასა და განვითარებასთან. იგივე შეიძლება ითქვას თურქეთზეც, სადაც პირველი პოლიტიკური ორგანიზაციები ჩამოყალიბდა ოსმალეთის სახელმწიფოში რეფორმატორული მოძრაობის დაწყების შემდეგ. პირველ ასეთ გაერთიანებად შეიძლება ჩაითვალოს ახალგაზრდა ოსმალთა მოძრაობა და ახალგაზრდა თურქთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანობა და პროგრესი“.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ჯემალ ბერიძე

ისტორიის დოქტორი 

ელ.ფოსტა : gimi007@icloud.com

ნომერი : 591010103

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

ბერიძე ჯემალ. 2019. “პირველი თურქული პარტიები XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):9-22. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2774.

გამოცემა

სექცია

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა