კოიძუმი იაკუმო (1850-1904) - იუკი ონნა ( 雪女 ) „თოვლის ქალბატონი“

ავტორები

  • მარიამ ჩალაბაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-8411-8676

DOI:

https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4079

საკვანძო სიტყვები:

მინოკიჩი, იუკი, თოვლის ქალბატონი

ანოტაცია

იაპონურ ფოლკლორში იოკაის (არამიწიერი არსებები, სულები, მონსტრები და ა.შ. ) მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ერთერთი ასეთი არამიწიერი არსებაა იუკი ონნა (雪女 -თოვლის ქალბატონი), რომლის შესახებაც სხვადასხვა ლეგენდა არსებობს. როგორც ავტორი აღნიშნავდა, მან ეს ამბავი მოისმინა ჩოფუს ფერმერისგან, მუსაშის პროვინციიდან. ამბობენ, რომ იუკი ონნა პირველად მურომაჩის პერიოდში (1336-1573) გვხვდება (რენგას პოეტი სოგი (1421-1502) - „სოგი შოკოკუ მონოგატარი“). თოვლის ქალბატონს მოიხსენიებენ სხვადასხვა სახელით, როგორიცაა: „იუკი ონაგო“ (თოვლის გოგონა), „იუკი ონბა“ (თოვლის ბებია ) და სხვა.

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მარიამ ჩალაბაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიის მაგისტრი,
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის
ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტი
იაპონისტიკის მიმართულება. საქართველო
ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, 0179
+95571103101,Chalabashvili.mariam@gmail.com
ORCID identifier: 0000-0002-8411-8676

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2022-05-18

როგორ უნდა ციტირება

ჩალაბაშვილი მარიამ. 2022. “კოიძუმი იაკუმო (1850-1904) - იუკი ონნა ( 雪女 ) „თოვლის ქალბატონი“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):198-202. https://doi.org/10.61671/hos.5.2022.4079.

გამოცემა

სექცია

თარგმანი