ცირა ლაგვილავა - 65

ავტორები

  • აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ანოტაცია

იუბილე - ცირა ლაგვილავა - 65

Downloads

Download data is not yet available.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2019. “ცირა ლაგვილავა - 65”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):229-30. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2800.

გამოცემა

სექცია

იუბილე