რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“

ავტორები

  • აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ანოტაცია

ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში

Downloads

Download data is not yet available.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2020-10-05

როგორ უნდა ციტირება

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2020. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (October):161-62. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766.

გამოცემა

სექცია

რეცენზია

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები