რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“

ავტორები

  • ჯემალ კარალიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

ლაო ჯონჯაუ

ანოტაცია

ლაო ჯონჯაუ საქართველოში

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ჯემალ კარალიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი 

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

2019-10-20

როგორ უნდა ციტირება

კარალიძე ჯემალ. 2019. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):217-20. https://hos.openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2797.

გამოცემა

სექცია

რეცენზია