კონფიდენციალურობის განცხადება

ამ ჟურნალის საიტზე შეყვანილი გვარები და ელ.ფოსტის მისამართები გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ ჟურნალის მითითებული მიზნებისთვის და იგი არ იქნება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის ან ნებისმიერი სხვა მხარისათვის.