კონტაქტი


Batumi Shota Rustaveli State University, Department of Oriental Studies.

Rustaveli / Ninoshvili st. 32/35
Tel: +995 (422) 27 17 86 (Chancellery)
Email: info@bsu.edu.ge

ძირითადი კონტაქტი

Emzar Makaradze
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
ტელეფონი +995577179745

ტექნიკური მხარდაჭერის კონტაქტი

Natali
ტელეფონი +995 597149977