სტატიის დეტალებზე დაბრუნება უძველესი სამიწათმოქმედო კულტურები აჭარაში (სელი და კანაფი) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა