სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ქართულ- გერმანული და აღმოსავლური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლინგვოკულტურული თავისებურებები-კონტრასტული ანალიზი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა