სტატიის დეტალებზე დაბრუნება იაპონური და ქართული კულტურის გზაჯვარედინზე (დიპლომატიური მიმოწერის თარგმნის პრობლემები) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა