სტატიის დეტალებზე დაბრუნება „თურქი-მესხების“ დეპორტაციის წანამძღვრები და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა