სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სანჯაყ-ბეგ აბაშიძეების მიწათმფლობელობა - მიწათსარგებლობა აჭარაში ოსმალეთისა და რუსეთის იმპერიების მმართველობის დროს ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა