სტატიის დეტალებზე დაბრუნება Silk Road in the aftermath of Arab conquest: Trade routes traversing Azerbaijan ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა