სტატიის დეტალებზე დაბრუნება რომაული მონეტები სუფსა-ყვავილნარიდან (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, გურია) ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა