სტატიის დეტალებზე დაბრუნება თურქულის, როგორც მეორე უცხო ენის შესწავლისას, ქართველთა მიერ დაშვებული საერთო შეცდომები და აღმოფხვრის გზები ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა