სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საქართველოს ისტორიის ერთი ეპიზოდის ასახვა მე-14 საუკუნის სირიულ ქრონიკაში - „ისტორია მარ იაჰბალაჰასი და ბარ საუმასი“ ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა