სტატიის დეტალებზე დაბრუნება კულტურულ - სპეციფიკური სიტყვების თარგმანი „ვეფხისტყაოსნის“ თურქულ თარგმანში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა