სტატიის დეტალებზე დაბრუნება საერთო სემანტიკის მქონე ქართულ და თურქულ იდიომთა სტრუქტურა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა