სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტალიბანის დაბრუნება - წინაპირობები და რეგიონულ აქტორთა ინტერესები ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა