სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (აჭარა) ოსმალეთის იმპერიის გეოსტრატეგიულ ინტერესებში XX საუკუნის პირველ მეოთხედში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა