სტატიის დეტალებზე დაბრუნება მისტიკურ - ფილოსოფიური მიმდინარეობა სუფიზმი და რუმის შემოქმედებაში ღვინის სიმბოლიკა ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა