სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ლაზური ლექსიკა „აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალებში“ ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა