სტატიის დეტალებზე დაბრუნება რეცენზია კრებულზე - „ აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე - 85“ ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა