სტატიის დეტალებზე დაბრუნება აუცილებლობის სემანტიკის გადმოცემის თავისებურებანი ქართულ-თურქული მასალის მიხედვით ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა