სტატიის დეტალებზე დაბრუნება რეცენზია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნანი გელოვანის მონოგრაფიაზე - „თბილისის მუსლიმური თემი“ (1801-1917 ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა