სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ენა როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტრუმენტი დიპლომატიურ დისკურსში და მისი თარგმანის თავისებურებანი ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა