სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ტრადიციულ ღირებულებათა ახალ რეალობასთან ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი პოსტტოტალიტარულ ბათუმში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა