სტატიის დეტალებზე დაბრუნება სამხრეთ კავკასიის რეგიონული თანამშრომლობა ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ ჭრილში ჩამოტვირთვა PDF-ფაილის ჩამოტვირთვა